TEACHING STAFF

(school year 2017-2018)

RELIGIOUS EDUCATION: Efthymia Papandreou

GREEK LANGUAGE & CLASSICAL STUDIES:  Evangelia Karimali, Calypso Lazou-Balta, Maria Litsardou, Georgia Michalakopoulou, Ioanna Pseftogianni, Georgios Thodis, Aikaterini Tzamou

MATHEMATICS: Panagiota Argyri, Sotirios Hasapis, Kalliopi Siopi, Alkiviadis Tzelepis

PHYSICS: Maria Diakonou, Christos Fanidis, Argiro Gerbesioti

CHEMISTRY: Chrisi Aggelidou, Christodoulos Makedonas

BIOLOGY: Gerasimos Theodoridis

ENGLISH LANGUAGE: Eirini Arnaouti

ECONOMY: Konstantina Svoli

SOCIAL STUDIES: Reggina Kassimati

PHYSICAL EDUCATION: Konstantinos Gkountas

ICT: Sofia Gourna

(school year 2016-2017)

RELIGIOUS EDUCATION: Efthymia Papandreou

GREEK LANGUAGE & CLASSICAL STUDIES:  Evangelia Karimali, Antigoni Laskaridou, Calypso Lazou-Balta, Maria Litsardou, Georgia Michalakopoulou, Ioanna Pseftogianni, Georgios Thodis

MATHEMATICS: Panagiota Argyri, Sotirios Hasapis, Kalliopi Siopi, Alkiviadis Tzelepis

PHYSICS: Maria Diakonou, Christos Fanidis, Vasileios Orfanopoulos, Efstratios Vogiannis

CHEMISTRY: Chrisi Aggelidou, Christodoulos Makedonas

BIOLOGY: Gerasimos Theodoridis

ENGLISH LANGUAGE: Eirini Arnaouti

ECONOMY: Konstantina Svoli

SOCIAL STUDIES: Eleni Pouliou

PHYSICAL EDUCATION: Konstantinos Gkountas

ICT: Sofia Gourna

Comments are closed