Τελικός πίνακας αιτήσεων για την Α’ Λυκείου

Ο τελικός πίνακας αιτήσεων για την εισαγωγή στην Α’ λυκείου, όπως δημοσιεύτηκε από την Δ.Ε.Π.Π.Σ την 27-5-2016, έχει ως εξής:

Πίνακας αιτήσεων 27-5-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *