Συλλογος Μαθητών (Μαθητικά συμβούλια τμημάτων- 15μελές σχολείου)

15meles

Το 15 μελές Μαθητικό Συμβούλιο, που προέκυψε από τις εκλογές των μαθητών κατά το σχολικό έτος 2016-17, μπορείτε να τα δείτε εδώ

Τα Μαθητικά Συμβούλια των τμημάτων και το 15 μελές Μαθητικό Συμβούλιο, που προέκυψαν από τις εκλογές των μαθητών κατά το σχολικό έτος 2015-16, μπορείτε να τα δείτε εδώ

Comments are closed