ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2021 ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ .

Δείτε εδώ το έγγραφο για την πρόσκληση στρατευσίμων κλάσης 2021 για κατάθεση δελτίου απογραφής.

Προσοχή στο ότι απαιτείται να έχετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ).

ΟΔιευθυντής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *