ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΟΣΤΩΝΗΣ (Η.Π.Α.) Ph.D. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ  1994

 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 1987

 

 

     ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Ειδίκευση (έρευνα και δημοσιεύσεις) στην Προϊστορική Αρχαιολογία και ειδικότερα στο πεδίο της λιθοτεχνίας λαξεμένου λίθου με έμφαση στη Νεολιθική Αιγαίου και γειτονικών περιοχών
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα στην Αρχαιολογία, Ιστορία και σε θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες
 • Εκπαιδευτική εμπειρία στην οργάνωση και προετοιμασία ομάδων φοιτητών για τη διδακτική άσκηση σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα κλασικής Φιλολογίας, Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας . Διδακτική μεθοδολογία (Υπέυθυνη επόπτρια).
 • Κοινωνική Θεωρία (Κοινωνική και Οικονομική Ανθρωπολογία, Εθνοαρχαιολογία) με έμφαση στη μελέτη της Νεολιθικής Αιγαίου και γειτονικών περιοχών
 • Εκδοτική επιμέλεια κειμένων

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος.

1997-σήμερα

 

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό.

 

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου

Κρήτης.

Διδασκαλία προπτυχιακού μαθήματος ‘Διδακτική Άσκηση» στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστημίου

Κρήτης (απόσπαση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

 

2013-7

 

 

2000 – 2009

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

 • Διδασκαλία προπτυχιακής παράδοσης
 • Διδασκαλία προπτυχιακού σεμιναρίων

 

Ακαδημαικό έτος 2012-13

ύμβαση /407).

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

 • Διατμηματικό μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ
Εαρινό εξάμηνο 2003

ύμβαση /407

1998-2000

ΕΠΕΑΕΚ

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Εξωτερική Συνεργάτις-Διδάσκων

 

Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ) – Ηράκλειο, Κρήτης           

Διδασκαλία επιμορφωτικών σεμιναρίων «Διεπιστημονική Προσέγγιση στο χώρο των  κοινωνικών επιστημών: Ιστορία, Ανθρωπολογία, Αρχαιολογία»

 

1997
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Τομέας Προϊστορικής Αρχαιολογίας.

Επιστημονικός Σύμβουλος-Επιμελήτρια εκθέσεων                

 

1994-96
Πανεπιστήμιο Βοστώνης. Τμήμα Αρχαιολογίας      

Ερευνήτρια (Research Assistant)

 

1987-90

 

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «η Κοινωνία της Πληροφορίας» / Μέτρο 1.3. Τεκμηρίωση, Αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού.

 

2003-2010
Διακρατικό Ερευνητικό Πρόγραμμα της ΓΓΕΤ Ελλάδας-Βουλγαρίας

 

   2003-5
Ερευνητικό Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Αλαί (Θεολόγος Λοκρίδας)

Πανεπιστήμιο Cornell

 

2006-σήμερα
Διακρατικό Ερευνητικό και Τεχνολογικό Πρόγραμμα της ΓΓΕΤ Ελλάδας-Κύπρου 2003
Ερευνητικό πρόγραμμα  Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής                      

Αθήνας (British School of Athens)

 

1999
Διετές ερευνητικό πρόγραμμα INSTAP (Institute of Aegean prehistory) 1997-99
Μεταδιδακτορικό ερευνητικό πρόγραμμα  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)  1998-1999

   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Cullen T., Talalay, L., Keller D., Karimali, L. and W. Farrand, 2013, The Prehistory of the Paxhimadi Peninsula, Euboea. Prehistory Monographs 40.  Instap Academic Press. Philadelphia, Pennsylvania.
 2. Καρίμαλη Λ. και Α. Καραμπατσώλη, 2010, ‘Λιθοτεχνίες λαξεμένου λίθου από οψιανό και πυριτόλιθο στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου: Σύγχρονες αρχαιολογικές προσεγγίσεις’, Αρχαιο-υλικά (αρχαιολογικές, αρχαιομετρικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις¨, Επιστ. Επιμ. Ι. Λυριτζής και Ν. Ζαχαριάς, σελ. 317-354.
 3.  Karimali, E., 2010, “Lithic and metal tools in the Bronze Age Aegean: A parallel relationship”, Lithic technology in metal using societies, ed. By B. V Eriksen, Proccedings of a UISPP Workshop, Lisbon, Sept 2006, pp. 157-169.
 4. Alexakis D., Karimali L., and L. Kokkinaki, 2009 “Lithic Distribution Modelling in the Aegean through GIS”, CAA Meetings 2009, Making History Interactive, March 22-26, (ανακοίνωση), Virginia, USA.
 5. Λ. Καρίμαλη, 2008, «Κατανομή λίθινων πρώτων υλών στη Νεολιθική Θεσσαλία:Μια συγκριτική εξέταση», 2ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας, σελ. 7-20,.
 6.  Lia Karimali, 2008 ‘Lithic and Metal Tools in the Bronze Age Aegean”, in Aegean Metallurgy in the Bronze Age, ed. by Tzachili Iris, Athens, pp. 315-325.
 7.  Karabatsoli A., & L. Karimali, 2008,  ‘A comparative analysis of LN and EBA lithic industries from Aegean: The case of Pefkakia’,   Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου  «THE AEGEAΝ in the Neolithic, Chalcolithic and Early Bronze Age», Urla-Izmir, 1997, ed. By H. Erkanal, H. hauptmann, V. Sahoglu and R. Tuncel, Ankara, pp. 251-262
 8.  E. Nikolaou, V. Rontiri., &  . Karimali L., 2008, » Magoula Orgozinos: A Neolithic Site in Western Thessaly, Greece’,  Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου  «THE AEGEAΝ in the Neolithic, Chalcolithic and Early Bronze Age», Urla-Izmir, 1997, ed. By H. Erkanal, H. Hauptmann, V. Sahoglu and R. Tuncel, Ankara, pp. 387-398.
 9. I. Gatsov and L. Karimali L., 2007, “Lithic Assemblages of the Northeastern and Southern Aegean during the Bronze Age: A Comparison”, Proceedings of the International Conference, Bronze and Early Iron Age Interconnections and Contemporary Developments between the Aegean and the Regions of the Balkan Peninsula, central and northern Europe, University of Zagreb, April 2005, Aegaeum 27, ed. by I. Galanaki, H. Tomas, Y. Galanakis and R. Laffineur, Universite de Liege.
 1. Karimali, L., 2005, “Lithic Technologies and Use”, in The Archaeology of Mediterranean   Prehistory, edited by E. Blake and B. Knapp, Blackwell Series, pp. 180-214.
 2. L. Karimali 2005, ‘Inferences and limitations in Chipped-Stone Modeling: Learning from an Ethnoarchaeological Case (Threshing-Sledge Production in Thessaly, Greece), in Lithic Toolkits in Ethnoarchaeological Contexts, ed. by Xavier Terradas, Acts of the XIVth UISPP Congress, University of Liege 2001, BAR International Series 1370, 47-56.
 3.  Runnels. C., Karimali E., & B. Cullen, 2003 «The Early Upper Palaeolithic Site of Spilaion and Its Implications for the Study of Artifact-Rich Surface Sites» in J. R. Wiseman and K. Zachos, (eds)., Landscape Archaeology in Southern Epirus, Greece, volume 1, American School of Classical Studies at Athens, Princeton, Chapter 4.
 1. Ε. Καρίμαλη, 2002 «Επαναπροσδιορισμός της συχνότητας υλικού και της απόστασης στα μοντέλα ανταλλαγής οψιανού στο Αιγαίο: Η περίπτωση της Νεολιθικής Θεσσαλίας». Αρχαιομετρικές Μελέτες για την Ελληνική Προϊστορία και Αρχαιότητα, επ. Επιμέλεια: Ι. Μπασιάκος, Ε. Αλούπη & Γ. Φακορέλλης, Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία & Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, έκδοση της Εταιρείας Αρχαιολογικών Μεσσηνιακών Μελετών, σελ. 753-761, Aθήνα.
 1. Sarris, A., L. Marangou, E. Karimali, E. Giannouli et al., 2002. ‘The island of Amorgos’ In Jerem, E. and K.T. Biro (eds), Archaeometry 98. Archaeopress (BAR International Series 1043), 149‐156.
 2. Sarris, A., Bichta, K., Giasta, M., Giourou, A., Karimali, E., Kevgas, V., Margetousakis, K., Peraki, E., Soetens, S., Topouzi, S., Tripolitsiotis, A. & Tzaneteas, K., 2001,  «A Web-based Digital Archaeological Map of Lasithi, E. Crete», Archaeological Informatics: Pushing the Envelope – CAA Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Proceedings of the 29th Conference, Gotland, April 2001, edited by Goran Burenhult, BAR International Series 1016, Archaeopress, England, pp. 309-324, 2002.
 3.  L. Talalay, T. Cullen, D. Keller and E. Karimali, 2001, Prehistoric occupation in Southern Euboea: An Overview’, In Ancient Greece at the Turn of the Millennium:Recent Work and Future Perspectives. Proceedings of the Athens Symposium 2001, ed. by N. Kennell and J. Tomlinson, Publications of the Canadian Archaeological Institute at Athens, N. 4, 21-44.
 4. Καρίμαλη Λ., ‘Όψεις και Αναγνώσεις της Νεολιθικής εποχής: Η Περίπτωση του Αιγαίου’ Αρχαιολογία, τεύχος 80, σελ. 67-71, Σεπτ.2001
 5. L. Karimali, «Decoding Inferences in Models of Obsidian Exchange: Contexts of Value Transformation in the Neolithic Aegean», in C. Gillis, C. Risberg & Sjoberg B., (ed.), Trade and Production in Pre-monetary Greece: Acquisition and Distribution of Raw Materials and Finished Products, 6th workshop of the Swedish Institute, Paul Astroms forlag, pp. 9-27, 2000.
 6.  Λ. Καρίμαλη, 1999, «Βιβλιοκρισία στο ‘Γ.Α. Πίκουλας. 1995, Οδικό Δίκτυο και Άμυνα. Από την Κόρινθο στο Άργος και την Αρκαδία'», Εθνογραφικά, τ.11, σελ. 177-180.
 7. L. Karimali, ‘The lithic industry”, in R. Reinders, S. Floras, E. Karimali, Z. Malakasioti, W. Prummel, V. Rontiri, I. Sgouras & Wijnen M., 1997, Karatsadhagli. A  Neolithic Site in the Almyros Plain, Thessaly, Greece, Pharos. Journal of the Netherlands Institute at Athens, v. 5, Gieben, pp. 85-143.
 8.  E. Karimali, 1994. The Neolithic Mode of Production and Exchange Reconsidered:Lithic Production and Exchange Patterns in Thessaly, Greece, during the Transitional Late Neolithic-Bronze Age Period. A Ph.D. Dissertation, Boston University, Microfilms University International, Ann Arbor, Michigan.

 

 

 

 

Comments are closed