Διοίκηση


(σχολικό έτος 2016-17)

 

Διευθυντής

Ευστράτιος Βογιάννης, Δρ Φυσικός

Υποδιευθυντής

Χρήστος Φανίδης Δρ Φυσικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

Πρόεδρος

Μιχαήλ Βαζιργιάννης, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη

Παρασκευάς Γιαλούρης, Δρ. Χημικός (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04)

Ευστράτιος Βογιάννης, Δρ. Φυσικός (Διευθυντής Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

Διακόνου Μαρία, Δρ. Φυσικός (Εκπαιδευτικός Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

        Αρναούτη Ειρήνη, Δρ στη Μιντιακή Αγωγή (Εκπαιδευτικός Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

(σχολικό έτος 2015-16)

Διευθυντής

Ευστράτιος Βογιάννης, Δρ Φυσικός

Υποδιευθυντής

Νικόλαος Μαυρογιάννης, Δρ Μαθηματικών

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

Πρόεδρος

Μιχαήλ Βαζιργιάννης, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη

Παρασκευάς Γιαλούρης, Δρ. Χημικός (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04)

Ευστράτιος Βογιάννης, Δρ. Φυσικός (Διευθυντής Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

Νικόλαος Μαυρογιάννης, Δρ. Μαθηματικών (Υποδιευθυντής Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

Διακόνου Μαρία, Δρ. Φυσικός (Εκπαιδευτικός Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

Comments are closed