Διοίκηση


(σχολικό έτος 2017-18)

Διευθυντής

Χρήστος Φανίδης,  Δρ Φυσικός

Υποδιευθυντής

Σωτήριος Χασάπης, Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

Πρόεδρος

Μιχαήλ ΒαζιργιάννηςΚαθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη

Παρασκευάς Γιαλούρης, Δρ. Χημικός (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04)

Χρήστος Φανίδης,  Δρ Φυσικός (Διευθυντής Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

Μαρία Διακόνου , Δρ. Φυσικός (Εκπαιδευτικός Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

 Ειρήνη  Αρναούτη, Δρ στη Μιντιακή Αγωγή (Εκπαιδευτικός Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

(σχολικό έτος 2016-17)

 

Διευθυντής

Ευστράτιος Βογιάννης, Δρ Φυσικός

Υποδιευθυντής

Χρήστος Φανίδης Δρ Φυσικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

Πρόεδρος

Μιχαήλ Βαζιργιάννης, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη

Παρασκευάς Γιαλούρης, Δρ. Χημικός (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04)

Ευστράτιος Βογιάννης, Δρ. Φυσικός (Διευθυντής Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

Διακόνου Μαρία, Δρ. Φυσικός (Εκπαιδευτικός Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

        Αρναούτη Ειρήνη, Δρ στη Μιντιακή Αγωγή (Εκπαιδευτικός Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

(σχολικό έτος 2015-16)

Διευθυντής

Ευστράτιος Βογιάννης, Δρ Φυσικός

Υποδιευθυντής

Νικόλαος Μαυρογιάννης, Δρ Μαθηματικών

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.)

Πρόεδρος

Μιχαήλ Βαζιργιάννης, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλη

Παρασκευάς Γιαλούρης, Δρ. Χημικός (Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04)

Ευστράτιος Βογιάννης, Δρ. Φυσικός (Διευθυντής Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

Νικόλαος Μαυρογιάννης, Δρ. Μαθηματικών (Υποδιευθυντής Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

Διακόνου Μαρία, Δρ. Φυσικός (Εκπαιδευτικός Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής)

Comments are closed